Avís Legal

AVÍS LEGAL
   
- Propietat Intel·lectual
- Accés dels usuaris al lloc web
- Limitació de la responsabilitat
- Navegació anònima a través del web
- Tractament de dades de caràcter personal
- Generalitats
- Reglament de funcionament del DespatxAT i l'Oficina Virtual a Internet...
- Política de Cookies

 

El Col·legi d' Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Tarragona (apatgn.org) és propietari dels noms de domini i pàgines en Internet que s’accedeix des del domini www.apatgn.org.

En compliment del que disposa la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic s'informa que és una corporació professional de dret públic, el domicili de la qual es troba a Tarragona, Rambla del President Macià 6 (CP 43005), NIF Q4375003C, i que els seus Estatuts són aprovats per la Resolució JUS/107/2009, de 26 de gener, pel qual, havent comprovat prèviament l’adequació a la legalitat, s’inscriuen al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatus del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona, publicats en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el dia 3 de febrer de 2009.

 

Propietat Intel·lectual
   
- Copyright, apatgn 2004. Col·legi d' Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Tarragona. Tots els drets reservats.
- El contingut d'aquestes pàgines web està subjecte allò que es disposa a la normativa vigent espanyola reguladora de la Propietat Intel·lectual.
- El contingut d'aquesta pàgina web, en qualsevol dels seus formats (text, imatge, fitxers, etc.) estructura, disseny i forma de presentació, així com els programes d' ordinador utilitzats per la seva creació i posterior funcionament, són objecte de llicència o de drets de propietat intel·lectual dels quals és titular el Col·legi d' Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Tarragona o alguna de les seves entitats participades.
- El contingut d'aquest lloc web no podrà ser reproduït, modificat, distribuït, comunicat públicament ni emmagatzemat sense autorització prèvia del Col·legi d' Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Tarragona.
- L'ús indegut del contingut d'aquest lloc web podrà ser considerat una infracció a les normes reguladores del copyright.
- Els usuaris han d'abstenir-se d'obtenir o d'intentar obtenir els continguts de la web del Col·legi d' Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Tarragona utilitzant mitjans o procediments diferents dels que siguin posats a disposició o els que siguin indicats per aquest efecte en las pàgines web on es trobin els mateixos.

Anar a dalt
 
Accés dels Usuaris al lloc web
   
- Las pàgines del Col·legi d' Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Tarragona, poden ser visitades lliurement pels usuaris a excepció d'aquelles que estiguin incloses en àrees tancades o de subscripció.
-

L'usuari es compromet a utilitzar les pàgines del Col·legi d' Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Tarragona, de conformitat amb la llei espanyola, el present Avís Legal, les Condicions Particulars de certs Serveis i la resta d'avisos, reglaments d'ús i instruccions que s'hagin posat en el seu coneixement, així com amb la moral i les bones costums generalment acceptades i l' ordre públic.


Anar a dalt
 
Limitació Responsabilitat
   
- Aquest lloc web té com a objectiu principal informar als membres del Col·legi d' Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Tarragona, i per això els continguts del mateix són de caràcter informatiu i purament orientatius, per tant no han d’ésser considerats com assessorament legal.
-

El Col·legi d' Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Tarragona, declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d'aquesta pàgina o del seu control i/o de la que no sigui autor, no essent responsable, en particular, de l'actualització, correcció i/o exactitud dels continguts als quals tingui accés el visitant a través d'aquesta pàgina web així com de la seva legalitat i/o idoneïtat.

-

Tampoc pot fer-se responsable al Col·legi d' Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Tarragona de cap tipus de dany directament o indirectament relacionat amb l'ús i/o contingut dels enllaços inclosos en aquesta pàgina. La inclusió d'un enllaç en aquesta pàgina no pot ser considerat una recomanació del Col·legi d' Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Tarragona als visitants, la decisió d'utilitzar l'enllaç queda subjecte a la voluntat d'aquests últims.

-

En tot cas, i sota cap circumstància, la informació directa o indirectament accessible a través d'aquesta pàgina no pot ser considerada un consell professional, declinant al Col·legi d' Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Tarragona tota responsabilitat per qualsevol tipus de conseqüències directament o indirectament relacionades amb les accions o omissions que pugui dur a terme el visitant en funció de la interpretació d'aquestes informacions.

-

La informació continguda en aquest web pot no ser correcta, malgrat els esforços realitzats per vetllar per la seva veracitat i actualització. En conseqüència, el Col·legi d' Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Tarragona no es responsabilitza dels errors continguts, ni pels danys o perjudicis derivats del seu ús.

-

El Col·legi d' Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Tarragona no es responsabilitza de les diferències que puguin existir entre els documents originals continguts en publicacions oficials i la seva versió electrònica carregada en aquesta web, ja que aquestes últimes tenen exclusivament caràcter informatiu.

-

El Col·legi d' Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Tarragona es reserva el dret a modificar, actualitzar o suprimir qualsevol dels continguts del web sense prèvia notificació.

- El Col·legi d' Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Tarragona no es responsabilitza dels danys i perjudicis ocasionats en el sistema dels usuaris del lloc web, en no poder garantir la inexistència de virus o altres elements lesius en els seus continguts.

Anar a dalt
 
Navegació anònima a través del web
   
-

El Col·legi d' Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Tarragona, entitat titular del website apatgn.org, només obté i conserva dels visitants de la nostra web la informació establerta en el format comú d'arxiu de registre de NCSA.

- La informació obtinguda és totalment anònima, i en cap cas pot ser associada a un usuari concret i identificat.

Anar a dalt

 
Tractament de dades de caràcter personal
   
-

El Col·legi d' Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona és el responsable del fitxer generat amb les dades de caràcter personal subministrades pels usuaris en el website www.apatgn.org

-

L'usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades per a la prestació de serveis pactats i per a l'oferta i contractació d'altres productes i serveis del Col·legi d' Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona i de les seves societats. El fitxer es crea i es gestiona sota la supervisió i control del Col·legi d' Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona, i estarà ubicat al seu domicili social situat a la Rambla del President Macià 6, 43005 Tarragona. Així mateix, l'usuari dóna el seu consentiment perquè el Col·legi d' Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona cedeixi les seves dades a empreses del grup al qual pertany, amb l'única finalitat de poder fer efectiva i millorar la prestació del servei.

-

La informació continguda en l’esmentat arxiu s'utilitza tant per la correcta identificació dels usuaris que sol·liciten serveis personalitzats a apatgn.org, com per a la realització d'estudis estadístics dels usuaris registrats de apatgn.org que permetin dissenyar millores en els serveis prestats, dur a terme tasques bàsiques d'administració i poder comunicar incidències, ofertes i novetats als usuaris registrats via correu electrònic

-

La informació personal recollida dels usuaris registrats és emmagatzemada a un fitxer titularitat del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona que assumeix les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat i integritat de la informació d'acord amb el que s'estableix a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de desembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, i la resta de legislació aplicable.

-

L'usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se el Col·legi d' Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona el dret a excloure dels serveis registrats a tot aquell usuari que hagi facilitat dades falses, sense prejudici de la resta d'accions legals.

- Qualsevol usuari registrat pot en qualsevol moment exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades de caràcter personal subministrades al COAATT, mitjançant comunicació escrita dirigida a la Rambla del President Macià, 6 43005 Tarragona, referència "tractament de dades".

Anar a dalt

 
Generalitats
   
-

El Col·legi d' Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Tarragona es reserva el dret a modificar sense previ avís el contingut dels Avisos Legals d'aquest lloc web. Per tant, i per un correcte ús del mateix, li recomanem que visiti periòdicament aquesta secció.

-

La funció dels enllaços que apareixen en aquesta pàgina és exclusivament la d’informar a l'usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació a Internet, on podrà ampliar les dades ofertes en aquest web. El Col·legi d' Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Tarragona no serà en cap cas responsable del resultat obtingut mitjançant els citats enllaços hipertextuals.


Anar a dalt

 

REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL DESPATXAT I L'OFICINA VIRTUAL A INTERNET DEL COL·LEGI
OFICIAL D'APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE TARRAGONA.
   
-

La irrupció de les TIC en tots els àmbits de la societat provoca l'aparició de noves formes de prestació i encara més, de nous serveis. Els Col·legis professional en general i el Col·legi Oficial d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics en particular no poden quedar al marge
d'aquesta realitat. Amb aquest objectiu, el present Reglament de funcionament pretén complementar els manuals d'ús de les aplicacions DESPATX AT i OFICINA VIRTUAL a Internet en tot aquests aspectes generals de l'àmbit electrònic i particulars dels sistemes informàtics que els hi donen suport.
El Reglament esta format per 17 articles, una norma addicional, una final i els annexes amb els formularis normalitzats.

Consultar Reglament en format PDF 


Anar a dalt

 

POLÍTICA DE COOKIES.
   
-

La nostra web utilitza cookies pròpies i de tercers amb la finalitat de millorar els serveis de navegación. Es pot rebutjar o desactivar l'ús de les cookies mitjançant les opcions del seu navegador, tal com s'indica en el present document.

Les cookies són fitxers de text que el lloc web envia al navegador i que s'emmagatzemen en l'equip de l'usuari amb la finalitat d'emmagatzemar i recuperar informació sobre la navegació que es realitza des d'aquest equip (ordinador, telèfon mòbil, tablet etc ... ).

En funció de la seva permanència i de la finalitat per a la qual s'utilitzin les dades obtingudes a través de les cookies, existeixen diversos tipus.

Així, inicialment les cookies poden ser "de sessió", que expiren quan l'usuari acaba la navegació i tanca l'explorador, i "permanents" que expiren quan hagin complert la funció perquè estan concebudes o quan l'usuari les esborra.

Igualment, depenent de la finalitat per a la qual s'utilitzen, les cookies poden ser:

Cookies analítiques. - Les cookies analítiques recullen informació per avaluar l'ús que vostè fa de la web i l'activitat general de la mateixa. L'analítica del web és la mesura, recol·lecció, anàlisi i creació d'informes de les dades d'Internet amb el propòsit d'entendre i optimitzar l'ús de lloc web.

Cookies socials. - Les cookies socials són necessàries per a les xarxes socials externes (Facebook, Google, Twitter, Pinterest, Discuss, etc ...). La seva funció és controlar la interacció amb els ginys socials dins de la pàgina.

Cookies d'afiliats. - Les cookies d'afiliats permeten fer un seguiment de les visites procedents d'altres Webs, amb què La Razón té un contracte d'afiliació.

Cookies de publicitat i comportamentals. - Les cookies de publicitat i comportamentals recullen informació sobre les seves preferències i eleccions personals en aquest lloc web. Permeten adequar el contingut de la publicitat perquè aquesta sigui rellevant per a l'usuari i per evitar mostrar anuncis que l'usuari ja hagi vist.

Cookies tècniques. - Les cookies tècniques són les estrictament necessàries per a l'ús d'aquest lloc web, permeten a l'usuari la navegació a través de la pàgina web o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella existeixen.

Cookies de personalització. - Són aquelles que permeten a l'usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en el seu terminal o que el propi usuari defineixi. Per exemple, l'idioma, el tipus de navegador a través del qual accedeix al servei, el disseny de continguts seleccionat, geolocalització del terminal i la configuració regional des d'on s'accedeix al servei.

Cookies de tercers. - En algunes pàgines web poden anar galetes de tercers que permeten gestionar i millorar els serveis oferts.

En concret a la pàgina web del COAATT (www.apatgn.org) podem trobar les següents galetes:

Nom de lacookie

Finalitat

Caducidat

Domini

Ruta

COMPANY_ID

Liferay

Al finalitzar la sessió de navegació

www.apatgn.org

/

COOKIE_SUPPORT

Liferay

1 any

www.apatgn.org

/

GUEST_LANGUAGE_ID

Liferay

1 any

www.apatgn.org

/

ID

Liferay

Al finalitzar la sessió de navegació

www.apatgn.org

/

JSESSIONID

Liferay

Al finalitzar la sessió de navegació

www.apatgn.org

/

JSESSIONID

Liferay

Al finalitzar la sessió de navegació

www.apatgn.org

/web/apatgn

LFR_SESSION_STATE_XXXXXX

Liferay

Al finalitzar la sessió de navegació

www.apatgn.org

/

LFR_SESSION_STATE_XXXXXX

Liferay

Al finalitzar la sessió de navegació

www.apatgn.org

/web/apatgn

USER_UUID

Liferay

Al finalitzar la sessió de navegació

www.apatgn.org

/

__utma

Google Analytics

2 anys

www.apatgn.org

/

__utmb

Google Analytics

1 hora

www.apatgn.org

/

__utmc

Google Analytics

Al finalitzar la sessió de navegació

www.apatgn.org

/

__utmz

Google Analytics

6 mesos 

www.apatgn.org

/

Les cookies de Google Analytics recopilen informació anònima sobre la navegació dels usuaris pel lloc web amb la finalitat de conèixer l'origen de les visites i altres dades estadístiques similars.

Per gestionar l'activitat de les cookies des del seu equip, vostè pot acceptar expressament, bloquejar o eliminar-les. En cas que no ho faci i segueixi navegant a la web, entendrem que les accepta.

Per dur a terme la gestió de les cookies haurà de seguir les següents instruccions:

Chrome, des http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Explorer, des http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Firefox, des http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Safari, des http://support.apple.com/kb/ph5042


Per a més informació, podeu consultar l'Ajuda del navegador.

El bloqueig de l'ús de cookies al seu navegació, pot fer que alguns serveis o funcions del lloc web no estiguin disponibles.

 

Aquest lloc web va ser creat utilitzant programari de codi obert PrestaShop™.